Gestió de les obligacions legals de L´empresa

Legiscat ofereix l’implantació d’un sistema de gestió legal basat en la identificació de les obligacions legals, i facilitant l’extracte de les disposicions legals aplicables, a partir de l’aplicació web : LEGOS® i el continu suport humà mitjançant auditoria d’avaluació de compliment legal.

Característiques principals:

 • Consulta i atenció telefònica permanent.
 • Diagnòstic legal inicial en les instal·lacions del client.
 • Control periòdic de l’avaluació del compliment legal in situ.
 • Auditoria interna del compliment legal anual.
 • Visites periòdiques a les instal·lacions del client.
 • Consulta formal via l’aplicació web legos®
 • Resum d’obligacions legals perquè t’oblidis de la multitud de disposicions.
 • Accés als butlletins mensuals legislatius.

Aplicació web legos®

l’agilitat, la senzillesa, la funcionalitat

Serveis de consultoria de sistemes de gestió i estratègia empresarial:

 • Sistemes de gestió ambiental:  ISO 14001:2015 , EMAS ( sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental), ISO 14064:2012 ( gasos d´efecte hivernacle), GBPA (Guia de bones pràctiques en Ports de l´Estat), WCFP (Wineries for Climate Protection), …
 • Sistemes de gestió de la seguretat i la salut: OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018, Responsible Care , auditoria legal obligatòria, …  
 • Gestió energètica ISO 50001:2011
 • Gestió ambiental y de seguretat i salut de l´empresa
 • Lean Management
 • Gestió de riscs i oportunitats

Sempre al vostre costat amb la gestió i estratègia de l’organització (més de 15 anys d’experiència ens avalen) 

Serveis d’Auditoria i Verificació:

 • Auditoria interna ISO 14001:2015 , Ohsas 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 9001:2015, ISO 14064:2012, ….
 • Auditoria de gestió energètica segons ISO 50001:2011
 • Auditoria de compliment legal
 • Verificació Reglament EMAS 1505/2017
 • Verificació en la Guia de bones pràctiques en Ports de l’Estat
 • Verificació del compliment RD 1215/1997 d’equips i màquines
 • Auditoria del compliment del Reglament de Mercaderies perilloses – ADR

Auditors de tercera part (Auditors IRCA / Homologació:6005785) de sistemes de gestió en certificadores internacionals de gran prestigi.

Your Expertise Legal Partner

Sobre nosaltres

A Legiscat ens dediquem a la gestió legal integral, des de l’identifcació de les disposicions legals i els seus requisits mitjançant l’aplicació web legos®, fins a l’avaluació del compliment legal mitjançant auditories de segona part in situ a les instal·lacions del client.

Principalment ens especialitzem en la legislació ambiental, de seguretat i salut, la relacionada amb instal·lacions i de seguretat industrial, energètica, així com la relacionada a diferents sectors de l’industria amb normativa específica (automoció, construcció, química, alimentaria).

Ens sentim orgullosos de la nostra experiència en diferents sectors industrials, principalment assolits pels deu anys en auditoria de tercera part a diferents empreses i més de 15 anys d’experiència en sistemes de gestió, que ens ajuden a facilitar amb eines senzilles, una millora en els resultats de les organitzacions, suportat pel Know-How de professionals qualificats amb els diferents serveis acord a les necessitats del client i més enllà de l’indicat en les normes internacionals ISO.

Contactar

Correu electrònic:

Adreça:

Cruspinera, 25 08391 Tiana (Barcelona)