Política de protecció de dades

Per mitjà del present apartat, LEGISCAT (CIF: 52609475B) informa els visitants de la seva pàgina web de la seva política relativa a l’obtenció, emmagatzematge i tractament de les adreces de correu electrònic i de les dades de caràcter personal que es recullin a través d’ la nostra pàgina web.

 

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o els formularis de la pàgina web, quedaran incorporades a un fitxer de dades degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per al seu tractament automatitzat, o no automatitzat, amb la finalitat de procedir a facilitar els serveis o informació sol·licitats, la gestió comptable, administrativa i fiscal dels mateixos.

 

En cas de facilitar dades de caràcter personal de persones de contacte o altres persones físiques, haurà haver-les informat amb caràcter previ dels extrems continguts en aquesta clàusula.

 

Altres finalitats:
▪ Formulari de productes i serveis: en cas d’emplenar el formulari de productes i serveis, les dades de caràcter personal proporcionades quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat o no automatitzat, amb la finalitat de gestionar les seves peticions i remetre-li la informació i comunicacions comercials o pressupostos adequats.

▪ Formulari de contacte: en cas d’emplenar el formulari de contacte, les dades de caràcter personal proporcionades quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat o no automatitzat, amb la finalitat de procedir a facilitar els serveis o informació sol·licitats, la gestió comptable, administrativa i fiscal dels mateixos.

 

Política de comunicació de dades personals de clients
Les seves dades de caràcter personal no seran cedides a altres empreses o persones alienes a LEGISCAT (CIF: 52609475B).

 

Exercici de drets
En qualsevol cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant petició escrita dirigida a LEGISCAT (CIF: 52609475B)., C / Cruspinera, nº25, 08395, Tiana, acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat , per tal de garantir la correcta protecció de les seves dades.

galetes
S’informa a l’usuari que aquesta pàgina web pot disposar de tecnologia per a la instal·lació d’arxius denominats «cookies» en l’equip del visitant. Si ho desitja, podrà desactivar la instal·lació de cookies mitjançant les opcions de configuració del seu navegador.